România

Creşterea populaţiei mondiale impune o creştere majoră a producţiei de hrană la nivel global. Principala soluţie în acest sens o constituie creşterea productivităţii în agricultură şi efortul pentru obţinerea unor recolte mai bune.

Factori de influenţă

Yara funcţionează într-un mediu internaţional influenţat în mare măsură de curente globale şi provocări. Societatea, conştientă de impactul pe care aceste curente îl au asupra activităţii societăţii Yara şi asupra persoanelor interesate de aceasta, a identificat patru factori de influenţă care pot ajuta societatea Yara în confruntarea cu provocările globale.

Factorii de influenţă identificaţi de către societatea Yara constituie probleme-cheie mondiale, priorităţi pe agenda de lucru internaţională. Prin urmare, aceste probleme au o importanţă strategică pentru societatea Yara, atât din punctul de vedere al responsabilităţii sociale corporative, cât şi al dezvoltării sustenabile a activităţii. Aceşti factori implică riscuri, dar şi oportunităţi, şi joacă un rol principal în conturarea imaginii societăţii, a viitorului afacerilor şi a imaginii societăţii Yara în sine.

Societatea Yara a stabilit aceşti factori de influenţă pe baza propriilor operaţiuni desfăşurate la nivel global, a activităţii sale de bază şi a cunoştinţelor şi experienţei pe care le deţine. Aceşti factori sunt:

Înapoi