Rolul azotului în cultivarea cartofilor

Azotul este important în toate stadiile de dezvoltare pentru asigurarea unei producţii mari. Printre altele azotul asigură fotosinteza frunzelor.

Ghid de utilizare a azotului în cazul cartofului

Cantitatea necesară a azotului depinde de mai mulţi factori. În primul rând este nevoie de cunoaşterea conţinutului de substanţe hrănitoare a solului şi necesarul de nutrienţi al cartofului. Trebuie luat în calcul şi eventuala pierdere prin levigare. Nivelul necesarului de nutrienţi pentru 1 tonă de tuberculi este stabilit la 5 kg de substanţă activă de azot.

Necesarul de azot al cartofului este cel mai mare la formarea intensivă a frunzişului. Din punct de vedere al cantităţii şi calităţii producţiei este la fel de important şi raportul dintre nutrienţii disponibili. Raportat la perioada de cultivare raportul de N/K nu trebuie să depăşească 1/2. O utilizare excesivă a azotului în perioada de început poate împiedica formarea tuberculilor.

Simptome ale deficienţei de azot la cartof

Un aport necorespunzător de nutrienţi se va observa în cazuri mai simple pe frunzele plantei, iar în cazuri de deficienţă severă simptomele vor apărea şi la tuberculi, influenţând nu doar cantitatea producţiei, ci în mare măsură şi durata de depozitare.

Dacă cartoful suferă de deficienţă de azot, frunzele au culoare galben/verde deschis, dimensiuni reduse şi cad înainte de vreme. Planta va avea defecte de creştere şi tulpina subţire. Numărul şi forma tuberculilor nu va fi corespunzătoare.

Nitrogen and tuber size

Nitrogen is important in fuelling growth and providing high yields. It is largely needed during leaf formation and then for tuber growth and yield, when it ensures optimal photosynthate production in the leaves.

Nitrogen and potato yield

Nitrogen fed at an early stage of crop development will help build the overall size of the leaf canopy. At later stages of growth, nitrogen use helps maintain the greenness of the canopy and maximize yield.

Nitrogen and potato starch content

In temperate climates, an excess supply of nitrogen at later stages of growth will keep the crop growing, preventing it from reaching maturity. It may also reduce starch content, reducing processing potato crop quality.

N effect on potato dry matter content

An excess supply of nitrogen at later stages of growth may also reduce dry matter content, affecting quality.

Split N applications and potato yield

Where high levels of nitrogen are needed, advantages can be obtained from splitting N applications. Trials with a three way split increased yields by 12% compared to where all the nitrogen was applied in one go.

Foliar N and potato yield

As around 60 % of the total N is taken up before tuberization, a standard dry applied program may use 2/3 of the total N at planting and the remaining 1/3 at around tuber initiation or as several foliar sprays with the blight treatments