Yara Megalab™


Yara Megalab™ este un sistem sigur bazat pe internet care oferă interpretare şi servicii de date biometrice provenite din analize efectuate în agricultură.

Dezvoltat începând din 1990 sistemul funcţionează 365 de zile pe an, 24 de ore pe zi oferind recomandări de produse pe teren pentru clienţii Yara din întreaga lume.

Megalab™ funcţionează în prezent printr-o reţea de laboratoare partenere, procesând date din toate zonele globului. Europa, America de Nord şi Sud, Australasia, Africa de Sud şi Orientul Îndepărtat – toate primesc informaţii de la sistemul Megalab™.

Serviciul Megalab™:

  • Rezultate rapide şi precise prin email sau web
  • Rapoarte complete privind starea de nutriţie a culturii
  • Recomandări de program pentru culturi, personalizate conform nevoilor speciale ale culturilor
  • Relaţie mai puternică între Yara, client şi cultivator

Interpretarea analizei este cheia

Exploatarea cu succes a culturilor se bazează pe cunoaşterea tuturor factorilor care ar putea limita recoltele. Indiferent dacă cauza este o deficienţă sau un exces de nutrient, obţinerea echilibrului corespunzător depinde de măsurarea nivelului de nutrient în ţesuturile plantei şi în sol înainte de aplicarea îngrăşământului.
Analiza solului este un instrument predictiv care oferă informaţii de bază privind nivelul de nutrienţi al solului, precum şi despre restul factorilor (pH, CEC şi calcar) care trebuie luate în considerare înainte de a începe aplicarea. În cazul nivelurilor extreme, programul Yara pentru culturi trebuie modificat pentru a compensa datorită faptului că nivelurile mari ale unor nutrienţi pot face ca alţi nutrienţi să fie inutilizabili. Echilibrul este necesar pentru o creştere sănătoasă.
Analiza ţesuturilor este un instrument reactiv, care prezintă statutul nutriţional actual al culturii şi permite implementarea acţiunilor curative după necesităţi. Ţesuturile includ mostre de frunze, mostre de peţiol, roade sau fructe nedezvoltate.

Alte utilizări

Analiza este o modalitate efectivă de a evalua cantitatea necesară de nutrienţi, astfel aplicarea excesivă este evitată, ocrotind mediul şi fiind util din punct de vedere economic. Aplicarea cantităţii corecte de nutrienţi la timpul potrivit are ca rezultat recolte bune în pofida cantităţilor aplicate reduse. Acesta s-a dovedit a fi o metodă bună în asigurarea loialităţii faţă de Yara. Legislaţia în anumite ţări impune crescătorilor să efectueze analiza terenurilor şi culturilor înainte de orice aplicare din cauza acestui beneficiu ecologic.

Prima dată când utilizaţi Megalab™?

  • Întrebaţi distribuitorul sau reprezentantul local Yara
  • Colectaţi eşantioane omogene din cultură/sol
  • Completaţi datele necesare pentru fiecare eşantion şi trimiteţi-le la laboratorul specificat
  • Verificaţi rezultatele pe internet sau la distribuitorul local Yara