YaraVita

„Vita” în norvegiană veche înseamnă „Cunoaștere”

Îngrășămintele YaraVita sunt produse specializate, cu o concentrație mare de micronutrienți, pentru aplicare foliară. 

Fiecare produs este adaptat individual nevoilor specifice de micronutrienți ale culturilor agricole și horticole. Produsele YaraVita oferă un amestec specific de nutrienți, tocmai în momentul în care cultura are cea mai mare cerere și îi va folosi cel mai eficient. YaraVita sunt îngrășăminte formulate cu microelemente unice, primare sau amestecuri de microelemente secundare care sunt necesare pentru dezvoltarea corectă a plantelor în perioada de vegetație și nu sunt disponibile direct din sol sau din alte surse. 

Aplicarea foliară a îngrășămintelor YaraVita rezolvă eficient și rapid problema deficiențelor de micronutrienți în culturi. Fiecare produs YaraVita a fost dezvoltat cu mare grijă pentru a menține calitatea și eficiența ridicată a nutrienților.

 

 

Utilizare

Formulări avansate, produsele YaraVita sunt realizate pentru a putea alege metoda de aplicare 

Chimiștii au dezvoltat produsele Yara utilizând co-formulanți care îmbunătățesc aplicarea prin:

  • Stabilitatea foarte bună (solubilitate), creșterea timpului de depozitare, reducerea timpul de aplicare și a riscul de blocare a echipamnetului de aplicare. 
  • Miscibilitate superioară, permite amestecuri cu alte produse ce sunt necesare programului de protecție a plantelor. (www.tankmix.com și TankmixIT app)
  • Manevrabilitate foarte bună, ceea ce duce la golirea bidoanele foarte ușoară și rapidă.

Siguranță

Siguranța culturii este ”cheia”

În multe cazuri, produsele YaraVita sunt aplicate direct pe cultură, astfel încât siguranța culturilor este cea mai importantă, ea reprezintă cheia. Toate produsele sunt analizate amănunțit în sere de cercetare și dezvoltare, astfel putem garanta siguranța culturilor, atâta timp cât produsul este utilizat în conformitate cu recomandările de pe etichetă. În plus față de acest lucru, toate materiile prime utilizate în produse sunt testate privind conținutul de metale grele înainte de a se produce, ceea ce ne asigură că contaminarea culturilor nu poate avea loc.Produsele YaraVita sunt fabricate în acord cu reglementările privind producerea îngrășămintelor, cele mai stricte din lume. Începând cu anul 1994, fabrica de producție YaraVita a fost acrredită ISO 9001, ceea ce reprezintă toate aspectele legate de dezvoltarea produsului, fabricarea și suport. Fișele cu date de securitate (SDS) furnizează toate informațiile relevante pentru clienții noștri privind depozitarea și manipularea produselor.

Eficasitate

Eficiența fertilizanților de la cerecetare la aplicare 

Noi testam eficacitatea tuturor produselor YaraVita în serele pentru cercetare și dezvoltare. Odată ce un produs a trecut testul de siguranță cât și testul de eficacitate, se fac studii independente în diverse locații pentru a se asigura că produsul va da cultivatorului un beneficiu comercial, după efectuarea aplicării produselor. Avem o vastă bază de date a studiilor YaraVita pe multe culturi și în locuri diferite din întreaga lume, care confirmă eficiența produsului.Procedurile noastre stricte de control a calității, asigură că toate produsele finite care ies din fabrică corespund din punct de vedere a specificațiilor. Noi lucrăm îndeaproape cu furnizorii care ne aprovizionează cu materii prime care efectuează controlul privind calitatea acestora. Ceea ce este scris pe etichetă este și ceea ce este în interiorul ambalajului. Toate produsele sunt identificate printr-un  număr de lot pentru a se asigura trasabilitatea completă.

Calculatoare

YaraVita

Comparaţia dintre două îngrăşăminte foliare nu vă mai dă bătăi de cap: calculatorul Yara vă ajută: indiferent dacă vreţi să comparaţi compoziţia, costurile la 1 hectar sau costurile aferente unui element nutritiv.

Vă rugăm să vizitați pentru mai multe informații: www.yaravita.ro

Manipularea și depozitarea în siguranță a îngrășămintelor

Manipularea și depozitarea în siguranță a îngrășămintelor

Yara produce îngrășăminte de înaltă calitate dintr-o varietate de materii prime prin diferite tehnologii de producție. Respectarea legislației internaționale și a standardelor tehnice interne Yara asigură o atenție deosebită a siguranței produselor și proceselor, precum și a protecției personalului și a mediului prin implementarea celor mai bune tehnici disponibile.

Manipularea în siguranță a îngrășămintelor