Alte practici de gestionare care măresc randamentul soiei


Menținerea unui nivel adecvat al pH-ului solului asigură disponibilitatea nutrienților și maximizează randamentul. Pentru soia, cel mai bun nivel de pH este 6. La valori scăzute ale pH-ului, pot apărea toxicități de aluminiu și probleme de mangan, reducând rădăcinile și dezvoltarea plantelor.

În Brazilia, au fost observate creșteri ale producției de soia în solurile limpezite ca urmare a creșterii pH-ului, reducerea toxicității Al și Mn, creșterea absorbției N, P, K și S și a aportului de Ca și Mg.

Utilizarea varului, pentru creșterea pH-ului solului și a gipsului pentru îmbunătățirea structurii solului și a saturației calciului, va ajuta la creșterea randamentului. Sulful adăugat de aluminiu liber din ghips, care reduce toxicitatea plantelor.O bună structură a solului este esențială pentru o bună dezvoltare și creștere a rădăcinilor - soia este sensibilă la compactarea solului.Densitatea plantelor și distanțarea împreună cu rotația culturilor vor contribui la creșterea randamentului de soia datorită scăderii incidenței bolilor, dăunătorilor și buruienilor.

Controlul buruienilor este esențial pentru a asigura o bună stabilire a culturilor; Dăunătorilor și bolilor de control minimiza deteriorarea rădăcinilor și zonei foliare.