Analiza solului şi plantei la cartof


Analiza solului trebuie executată înainte de însămânţare, pentru a identifica cantitatea de fosfor, potasiu, calciu, magneziu şi sulf necesară a fi completată cu îngrăşăminte.

Analiza ţesuturilor (din peţiol sau frunză întreagă) oferă o imagine exactă în perioada de cultivare cu privire la situaţia nutrienţilor plantei, respectiv dereglările şi deficienţele de nutrienţi, în principal probabilitatea carenţelor de microelemente nutritive. Vezi în tabelul de mai jos:

Practica comună este de a preleva eşantioane din frunze la începutul sezonului. De regulă frunza cea mai potrivită este frunza a 4-a sau a 5-a de la vârful plantei.

Pe la mijlocul sezonului se culeg 30-40 de peţioli de pe teritoriul cultivat.

În timpul culegerii eşantioanelor aveţi grijă ca în cazul analizei pentru conţinutul de cupru, zinc sau mangan să alegeţi plante care nu au fost în prealabil stropite cu ierbicide care să conţină aceste elemente, pentru că veţi obţine rezultate derutante.

Analiza cojii tuberculului de cartof este utilă pentru stabilirea nivelului de calciu al tuberculului – dacă calciul se regăseşte şi în interiorul tuberculului sau doar în coajă. Astfel se poate stabili dacă s-a obţinut o concentraţie corespunzătoare de nutrienţi.