Fertilizarea cartofului


Nutrienţii trebuie aplicaţi cel mai aproape posibil de locul asimilării, în momentul sau înaintea momentului în care planta va avea nevoie de aceştia. Dacă nu se poate asigura un aport echilibrat de nutrienţi la fiecare plantă, atunci calitatea roadelor va fi mai scăzută, şi se obţine un randament mai mic la recoltă.

Îngrăşămintele de baza se aplică prin împrăştiere sau fertilizare pe rânduri. De regulă fertilizarea pe rânduri are rezultatele cele mai bune.

Dacă se alege aplicarea prin împrăştiere, se va asigura o distribuţie uniformă a îngrăşământului. Chiar şi o diferenţă de 10% (în plus sau în minus) poate cauza o scădere a randamentului cu 1,3 t/ha. Vezi figura.

When banding fertilizers it is important to keep the fertilizer away from the seed pieces. On low Cation Exchange Capacity (CEC) soils the band should be 10 cm (3.9 in) below and 10 cm to the side of the seed piece. On higher CEC soils the fertilizer band can be placed closer to the seed piece. (e.g. 7 cm or 2.8 in to the side and below the seed). Fertilizer must not be banded beside the seed piece, as germination will be reduced. See image below:

 

Eşalonarea nutrienţilor trebuie planificată cu exactitate pentru asigurarea disponibilităţii nutrienţilor în perioadele critice din punct de vedere al dezvoltării plantei. De exemplu, calciul este necesar la legarea tuberculilor. Deoarece legarea tuberculilor la soiuri diferite se întâmplă la momente diferite, în vederea asigurării eficienţei maxime a nutrienţilor este importantă verificarea vizuală atunci când apar primii tuberculi.