Deficienţă de mangan înrăutățit de

  • Soluri acide
  • pH mic
  • Nivel scăzut de materie organică în sol

Molibden este important pentru

  • Îmbunătățirea culturii
  • Frunze sănătoase
  • Randament îmbunătățit