Creșterea numărului de fraţi si a frunzelor


Numărul de fraţi și frunze determină producţia la recoltare. În funcție de numărul total de fraţi dezvoltați și  câţi dintre acestia ajung la maturitate, se determină numărul de spice. Cele mai importante substanțe nutritive macro pentru dezvoltarea rădăcinii, creșterea frunzelor și numărul de fraţi sunt azotul, fosforul și sulful. Dintre micronutrienti, manganul si zincul sunt cele mai importante pentru dezvoltarea biomasei şi fraţilor.

Nutriția plantelor și numărul de fraţi

Azotul

Azotul este cel mai important nutrient pentru obținerea unor producţii ridicate. Resursele adecvate vor da frunze mai mari și, prin urmare, mai mulţi fraţi, iar fiecare frunză să se dezvolte mai repede. Deficitul azotului, pe de altă parte, reduce rata de inițiere a fraţilor, ceea ce reduce numărul de spice.

Supraviețuirea fraţilor poate fi influențată de interacțiunile dintre doza de aplicare a azotului și momentul aplicari.

În cazul în care numărul de fraţi este sub nivelul optim, aplicațiile cu doze mai ridicate de azot la începutul sezonului (Zadoks 25-30) vor crește numărul de fraţi și prin urmare, numerul de spice.

Această aplicare a azotului  nu ar trebui utilizată în cazul în care numărul  de fraţi se află la nivel optim, deoarece poate duce la creșterea excesivă a aparatului foliar. Reduceţi doza daca este necesar.

În cazul în care se cultivă grâul de primăvară, timpul pentru dezvoltarea de frunze și producția totală este foarte limitat, astfel încât aprovizionările timpurii și dozele ridicate de azot sunt esențiale pentru atingerea ritmului de creștere anticipat

Toți acești factori contribuie la creșterea producţiei care se observă din necesarul de azot la grâu.

Influența azotului asupra producţiei poate fi văzută în mod clar din această curbă  iar răspunsul privind aplicarea azotului aproape dublează producţia culturilor.Răspunsul la nivelurile de azot aplicate în afara și după perioada optimă scade odată ce se aplică doze foarte mari datorită creșterii excesive a frunzelor și a culturilor.Doza de azot optimă (N opt) este doza la care se obține avantajul economic maxim.

Fosforul

Fosforul este considerat al doilea cel mai important nutrient după azot din punct de vedere al influenței sale asupra creșterii și dezvoltării plantelor. După ce cultura a dezvoltat două-trei frunze, va începe să se bazeze pe fosfor disponibil în sol pentru continuarea creșterii frunzelor și a fraţilor. Disponibilitatea fosforului în sol este influențată de mulți factori, inclusiv pH-ul, alți nutrienți cum ar fi aluminiu, fier și calciu, umiditatea solului și temperatura.

Este important, prin urmare, să se asigure fosfor disponibil pentru a fi utilizat şi a evita neânfrătirea grâului.Grâul de toamnă are două momente importante care trebuiesc luate în considerare. În primul rând în toamnă (Zadoks GS 13-25) atunci când se dezvolta radăcina rapid şi implicit fraţi, și în al doilea moment, la dezprimăverire(Zadoks GS 25 -30). În perioada martie-mai, 70% din fosfor va fi preluat, astfel încât dozele de îngrășământ cu fosfor ar trebui să fie aplicate pentru a răspunde acestei cereri.

Aplicarea fosforului primăvara a arătat creșteri de productie.
Folosirea fosforului foliar poate fi inclusă în programul de nutriție pentru culturile de grâu pentru a reînnoi disponibilitatea culturii atunci când aprovizionarea solului este limitată.Acest lucru va îmbunătăți creșterea și dezvoltarea din toamnă și primăvară.

Sulful

Aprovizionarea cu sulf este un alt nutrient critic cerut de plante pentru a asigura o creștere continuă a fraţilor în curs de dezvoltare.Pentru dezvoltarea plantelor sunt necesari aminoacizii bazați pe sulf, care dezvoltă multe dintre proteinele vegetale. Sulful este translocat în jurul plantei foarte greu şi influenţează noile creșteri care suferă mai întâi. Pentru a depăși această situație, o aprovizionare continuă cu aplicații fracţionate de sulf ar trebui făcută pentru a satisface cerinţele plantei.Sulful foliar poate fi de asemenea inclus pentru a depăși deficiențele tranzitorii.

Manganul şi Zincul

Manganul și zincul sunt doi micronutrienți importanți care vor afecta componentele în curs de dezvoltare ale producției, cum ar fi creșterea numărului de boabe pe spic și greutatea lor, ceea ce va duce la creșterea recoltei finale.

Manganul și zincul au fost de asemenea asociate cu îmbunătățirea absorbției altor nutrienți, atât macro și micro nutrienți.


Alte practici de gestionare a culturilor care influențează producţia grâului

Numărul de fraţi care se dezvoltă va fi afectat de următoarele:

  • Alegerea soiurilor / tipurilor de grâu - varietățile variază în funcție de capacitatea lor și viteza de dezvoltare.
  • Data semănatului - foarte timpuriu mărește numărul de fraţi.
  • Norma de însămânțare - cantitaţi mari de seminţe dau mai mult planta principală și mai puțini fraţi.
  • Condiții de sol / patul germinativ sărac și compactarea încetinește dezvoltarea fraţilor
  • Controlul dăunătorilor, de ex. viermi sârmă
  • Starea nutritivă a solului - fertilitate bună (aprovizionarea ridicată cu azot) a crescut numărul de fraţi.

În general, daca norma de seminţe este redusă,răsărirea va fi influenţata, pe fiecare plantă individual, de numarul de fraţi
Numărul de fraţi și dezvoltarea lor pot fi influențati de:

  • Condițiile meteorologice din toamnă și din iarnă - condițiile de temperatură scăzute încetinesc apariţia şi dezvoltarea lor.
  • Aplicarea regulatorilor de creștere - regulatorii de creștere pot fi utilizați pentru a reduce dominanța apicală, crescând numărul de fraţi .
  • Aplicarea azotului - dezvolta dimensiunea frunzelor, a numărului de fraţi.