Alegerea momentului aplicării nutrienţilor la grâu


Alegerea momentului aplicării nutrienţilor la culturi este importantă pentru atingerea celui mai mare nivel al Eficienţei Utilizării Nutrienţilor, ceea ce contribuie la atingerea productivităţii maxime împreună cu minimizarea impactului asupra mediului. Momentul aplicării trebuie sincronizat cu momentul necesarului maxim la plantele în dezvoltare. Necesarul maxim de nutrienţi va fi în timpul etapei de constituire, când este nevoie de cantitatea cea mai mare de macronutrienţi (azot, fosfat, potasiu) şi nutrienţi majori (magneziu, calciu, sulf). Cu toate că micronutrienţii sunt necesari în cantităţi mici, deficienţele de micronutrienţi pot avea efecte majore în detrimentul randamentului. Dacă aplicarea nutrienţilor nu coincide cu absorbţia culturii apare riscul pierderilor prin scurgeri, levigări sau volatilizare.

Grâu de toamnă

Constituire/Înfrăţire

În funcţie de rezervele/fertilitatea solului, poate fi nevoie de azot şi fosfat în vederea constituirii unei populaţii de plante sănătoase şi viguroase în cele trei luni următoare semănatului. Aceşti nutrienţi pot fi amplasaţi în patul germinativ sau distribuiţi după semănat. În această perioadă culturile trebuie monitorizate pentru deficienţele de micronutrienţi, cu atenţie specială la mangan şi zinc.

Alungirea tulpinii

Primăvara, când începe creşterea plantei (la 6–7 luni după semănat), necesarul zilnic de nutrienţi va fi înmulţit odată cu dezvoltarea biomasei. Necesarul de azot, fosfat, potasiu şi sulf va fi foarte mare, deci aplicările multiple de nutrienţi trebuie efectuate în aşa fel încât să coincidă cu acest necesar. Creşterea şi dezvoltarea rapidă va necesita o rată mai mare de absorbţie a micronutrienţilor. Astfel vor apărea deficienţe ocazionale care trebuie soluţionate cu micronutrienţi foliari (produse YaraVita). Manganul, zincul, cuprul şi magneziul trebuie aplicate toate în această etapă a creşterii.

Umplerea boabelor

Etapa productivă a culturii, când se formează şi se umple boabele, necesită o suprafaţă de asimilare sănătoasă pentru a furniza produsele rezultate în urma fotosintezei, care sunt necesare dezvoltării boabelor. Aplicarea nutrienţilor trebuie efectuată pentru maximizarea numărului de boabe care se formează şi supravieţuiesc. Nivelul de azot în frunze trebuie menţinut pe perioada antezei, şi se va lua în considerare aplicarea nutrienţilor ca fosfatul, magneziul şi borul pentru maximizarea randamentului.

Grâu de primăvară

Constituire/Înfrăţire

Grâul de primăvară are un sezon de creştere mult mai scurt cu etape de constituire şi dezvoltare a frunzelor/înfrăţirilor limitate. Planta va produce între 8-9 frunze şi 3-4 fraţi înainte de a începe etapa de alungire a tulpinii. Pentru intensificarea ratei timpurii de creştere şi formarea unui înveliş deasupra solului pentru intercepţia luminii, asigurarea unei nutriţii din timp este esenţială. Azotul, fosfatul, potasiul şi sulful vor asigura o populaţie sănătoasă şi viguroasă de plante în primele luni după semănat. Aceşti nutrienţi pot fi amplasaţi în patul germinativ sau distribuiţi în timpul semănatului.

Alungirea tulpinii

Primăvara planta continuă creşterea, iar necesarul zilnic de nutrienţi va fi înmulţit odată cu dezvoltarea biomasei. Necesarul de azot, fosfat, potasiu şi sulf va fi foarte mare, deci aplicările adiţionale de nutrienţi trebuie efectuate în aşa fel încât să coincidă cu acest necesar. La un ritm de creştere atât de rapid pot apărea deficienţele ocazionale de micronutrienţi, deci se va lua în considerare aplicarea în timpul acestei etape de creştere.

Umplerea boabelor

Etapa productivă a culturii, când se formează şi se umple boabele necesită o suprafaţă de asimilare sănătoasă pentru a furniza produsele rezultate în urma fotosintezei necesare dezvoltării boabelor. Aplicarea nutrienţilor trebuie efectuată pentru maximizarea numărului de boabe care se formează şi supravieţuiesc. Nivelul de azot în frunze trebuie menţinut pe perioada antezei, şi se va lua în considerare aplicarea nutrienţilor ca fosfatul, magneziul şi borul pentru maximizarea randamentului.

Întregul sezon de creştere a grâului de primăvară va fi între 90–120 de zile, comparativ cu cele 190–210 zile la grâul de toamnă.