Deficienţă de zinc înrăutățit de

  • Soluri organice
  • Soluri cu pH ridicat
  • Soluri bogate în fosfor
  • Solurile care primesc aplicare mare de fosfor
  • Conditii umede și rece

Zinc este important pentru

  • Funcționarea corectă a multor sisteme enzimatice
  • Sinteza acidului nucleic
  • Metabolismul auxinic
  • Important pentru elongația internă și dezvoltarea frunzei