Deficienţă de mangan înrăutățit de

  • Soluri organice
  • Soluri nisipoase
  • pH mare
  • Perioade reci şi umede
  • Soluri aerate

Mangan este important pentru

  • Reducerea nitraților
  • Fotosinteză
  • Sinteza proteinelor