Deficienţă de magneziu înrăutățit de

  • Soluri nisipoase
  • Soluri acide
  • Soluri bogate în potasiu
  • Soluri pe care sau aplicat mult potasiu
  • Perioade reci şi umede

Magneziu este important pentru

  • Îmbunătățește volumul
  • Randament crescut de tuberculi
  • Rezistența la boli și imbunătăţeşte calitatea pielii
  • Nivel crescut de materie uscată în tuberculi cu conținut de substanță și amidon