Deficienţă de bor înrăutățit de

 • Soluri nisipoase
 • Soluri alcaline
 • Soluri cu materie organică puţină
 • Niveluri ridicate de nitrogen
 • Nivel ridicat de calciu
 • Vreme rece şi umedă
 • Perioade de secetă

Bor este important pentru

 • Dezvoltarea îmbunătățită a culturilor
 • Îmbunătăţirea calităţii tuberculilor
 • Incidență redusă a brunificării fiziologice interne
 • Incidență redusă la innegrire interna