Deficienţă de cupru înrăutățit de

  • Soluri organice
  • Soluri calcaroase
  • Soluri nisipoase
  • Câmpuri regenerate
  • Aplicații mari cu azot

Cupru este important pentru

  • Creşte fertilitatea
  • Dezvoltare bună a coceanului
  • Creşte producţia
  • Devansarea datei recoltei