Deficienţă de mangan înrăutățit de

  • Soluri organice
  • Soluri nisipoase
  • pH mare
  • Perioade reci şi umede
  • Soluri aerate

Mangan este important pentru

  • Dezvoltarea frunzei cu suprafaţa verde maximă
  • Creştere sănătoasă a plantelor tinere