Deficienţă de sulf înrăutățit de

  • Soluri acide
  • Soluri afânate, nisipoase (levigare) Materie organică puţină
  • Soluri slab aerate (soluri saturate cu apă)
  • Arii cu emisii industriale reduse

Sulf este important pentru

  • Creștere mai bună a culturilor
  • Pierderi de plante reduse peste iarnă
  • Înflorire îmbunătățită, mai mult chiar și la maturitate
  • Producţia și conținutul de ulei în semințe îmbunătățite

Alte produse recomandate