Influenţarea numărului de tuberculi de cartofi

Numărul tuberculilor care se produc sub o tulpină este influenţat de criterii agricole şi caracteristicile soiului în cauză. Un număr mare de tuberculi pe hectar va avea ca şi consecinţă o dimensiune redusă a tuberculilor: produsele vor fi ideale pentru prelucrare, salată sau cartofi de sămânţă. Un număr relativ mic de tuberculi poate avea ca rezultat o ”competiţie” mai puţin acerbă pe o unitate teritorială, ceea ce oferă posibilitatea plantei de a-şi folosi energia şi resursele pentru dezvoltarea tuberculilor mai mari: acestea vor fi cartofi de consum şi pentru industria prelucrării.

Relaţia dintre nutriţia plantelor şi numărul tuberculilor de cartofi

Un aport de nutrienţi echilibrat corespunzător este vital pentru influenţarea numărului de tuberculi. S-a arătat că atât fosforul, cât şi potasiul şi calciul influenţează numărul de tuberculi.

Fosfor

Disponibilitatea fosforului este importantă în stadiul incipient al dezvoltării tuberculilor pentru asigurarea tuberizării maxime, în special dacă numărul de tuberculi trebuie mărit în cazul anumitor soiuri, respectiv atunci când piaţa cere tuberculi numeroşi, dar de dimensiuni mici (de ex. cartofi de sămânţă). [PM, fig. 18] Acest studiu realizat în Wales arată efectul fosforului din prespectiva creşterii numărului de tuberculi şi a randamentului mediu.

În timp ce cartoful reacţionează foarte bine la aportul de fosfor proaspăt, o direcţie optimă din punct de vedere economic este greu de stabilit. Raportul corect depinde de tipul solului şi rezultatul analizei de sol. 

În situaţia în care nu există suficient fosfor disponibil în sol pentru dezvoltarea plantei, fertilizarea foliară cu fosfor poate asigura necesarul de nutrient.

Acest studiu ilustrează efectul fertilizării foliare cu fosfor pentru creşterea numărului de tuberculi.

Dacă fertilizarea foliară cu fosfor este aplicată chiar înainte de începutul dezvoltării tuberculilor, se obţine creşterea numărului de tuberculi.

 

Deoarece fosforul este relativ slab mobilizat în sol, de aceea este importantă aplicarea îngrăşământului cu fosfor aproape de tuberculi. Fertilizarea pe rânduri este mai eficientă decât împrăştierea pe suprafaţă, mai ales în cazul solurilor, unde legarea fosforului este de proporţii.

Această figură ilustreaxă efectul valorii pH-ului solului în relaţie cu disponibilitatea fosforului, unde calciul este sedimentat în cazul unui pH ridicat, respectiv fierul leagă dacă pH-ul este scăzut.

Potasiu 

Potasiul influenţează numărul tuberculilor legaţi, fiind importantă şi forma de aplicare a potasiului.

Acest studiu din Anglia ilustrează efectul formei de aplicare a potasiul asupra numărului de tuberculi.

Aceste experimente din India ilustrează excelent creşterea randamentului determinată de potasiu, precum şi avantajele sulfatului de potasiu (SOP) faţă de clorura de potasiu (MOP).

Alte procedee fitosanitare care influenţează dimensiunea tuberculului de cartof

Producătorii pot influenţa numărul tuberculilor prin următoarele metode:

  • Alegerea soiului corespunzător
  • Evitarea îngreunării dezvoltării la tuberizare (de ex. secetă, compactare)
  • Irigare pentru asigurarea unui mediu propice de cultivare
  • Tuberculi de sămânţă maturi din punct de vedere fiziologic pentru obţinerea numărului dorit de colţi
  • Distanţa corespunzătoare între tulpini pentru asigurarea numărului optim de vlăstari pe metru pătrat.
  • Utilizarea produselor fitosanitare – de exemplu ierbicide şi nematicide – pentru asigurarea unei creşteri nestingherite a plantei.