Creşterea randamentului la cartofi

Randamentul cartofului este influenţat de doi factori cheie: numărul tuberculilor pe o unitate teritorială, precum şi dimensiunea şi greutatea tuberculului. Un randament mai mare se poate obţine prin numărul optim de tuberculi, garantarea frunzişului verde sănătos, precum şi creşterea dimensiunii şi greutăţii tuberculilor. Asigurarea unui aport echilibrat de nutrienţi ce cuprinde atât macro-, cât şi micronutrienţi este importantă pentru controlul corespunzător al acestor factori.

Relaţia dintre nutriţia plantelor şi randament

Potasiul şi azotul sunt nutrienţii necesari în cea mai mare cantitate pentru a asigura un randament ridicat în cazul culturilor de cartofi. Fosforul, calciul şi magneziul sunt necesare în cantităţi ceva mai mici. Aceşti macronutrienţi sunt absolut necesari pentru vegetaţie primăvara timpuriu. În vederea evitării unui randament mai scăzut este de o importanţă vitală disponibilitatea cantităţii corespunzătoare din fiecare nutrient în parte, în momentul în care dezvoltarea plantei o cere.

Asimilarea macronutrienţilor de către cartof

Absorbția nutrienților variază în funcție de stadiul de dezvoltare al culturii. Există o cerere mare de macro nutrienți în perioada timpurie a primăverii și pentru a se evita limitarea productiei este importantă asigurarea unor cantități suficiente de substanțe nutritive disponibile pentru asimilarea de către plantă,. Atât potasiul căt și azotul sunt necesare în creștere vegetativă, formarea tuberculilor și materialul de umplere a tuberculilor.

Potasiul este deosebit de important pentru producții ridicate, dar și pentru menținerea integrității tuberculilor. "Absorbția de lux" a potasiului este tipică pentru cartofi. Azotul, este important pentru frunze și creșterea tuberculilor. Ca și potasiul, o cantitate mare de azot este reciclată din frunze la tuberculi în timpul perioadei de umplere a tuberculilor. Fosforul este, de asemenea, necesar în cantități relativ mari, în special în timpul creșterii timpurii, pentru a încuraja înrădăcinarea și formarea tuberculilor, iar apoi din nou în timpul sezonului târziu pentru creșterea in volum.

Asimilarea micronutrienţilor de către cartof

În timp ce micronutrienţii sunt necesari în cantităţi mult mai mici, un echilibru corespunzător este foarte important în obţinerea unei producţii de calitate.

Un aport echilibrat de nutrienţi este vital, şi în pofida faptului că cantitatea necesară de micronutrienţi este mult mai mică, trebuie acordată atenţie echilibrului corespunzător al acestora, pentru că joacă un rol important în obţinerea unui randament ridicat. Cei mai importanţi micronutrienţi ai cartofului sunt borul, cuprul, manganul şi zincul.