Deficienţă de potasiu înrăutățit de

  • Soluri acide (pH scăzut)
  • Soluri nisipoase sau afânate (levigare)
  • Condiţii de secetă
  • Ploaie intensă (levigare) sau irigare abundentă
  • Soluri argiloase (illit)
  • Soluri cu rezerve reduse de K
  • Soluri bogate în magneziu

Potasiu este important pentru

  • Dezvoltare mai abundentă, mai verde
  • Dezvoltare îmbunătăţită a plantelor
  • Producţie sporită şi calitate mai bună a bobului