Deficienţă de molibden înrăutățit de

  • Soluri acide
  • pH mic
  • Nivel scăzut de materie organică în sol

Molibden este important pentru

  • Utilizare eficientă a nitraţilor şi metabolismul fosforului
  • Impact slab asupra cerealelor