Creșterea numărului de boabe per spic


Numărul de boabe este în sine o funcție a numărului de fraţi fertili pe unitatea de suprafață și numărul de boabe per spic. Prin urmare, cultivatorul trebuie să ia în considerare nutrienții care pot avea un impact asupra boabelor per spic.

Nutriţia şi numărul de boabe per spic

Azotul

Azotul va afecta numărul de boabe care se formează pe spic. O recoltă de grâu cu producţie ridicată va avea aproximativ 45-50 boabe per spic, totuși dacă este limitată aplicarea cu azot, acest lucru va fi redus.

Timpul de aplicare al azotului este important deoarece boabele sunt determinate mai devreme, de la formarea spicului până la înflorire.

Potasiu

Potasiul va influența numărul de boabe per spic.
Acest studiu realizat de Asociația de Dezvoltare a Potasiului arată o relație clară între aprovizionarea cu potasiu și numărul de boabe per spic cu deficit de potasiu, care împiedică dezvoltarea boabelor de cereale și reducerea dezvoltarea lor.

Mangan,Zinc,Cupru


Alte practici de gestionare a culturilor care influențează boabele din spicul de grâu

Numărul de boabe per spic variază de la sezon la sezon și este afectat de o serie de factori, printre care:

  • Alegerea varietală
  • Controlul bolilor în timpul înfloritului
  • Condițiile meteorologice în timpul înfloririi
  • Temperatura și perioada zilei înainte de înfrăţire

Această variabilitate permite obținerea unor producţii ridicate în două moduri:

  1. Numarul de fraţi scazut dar un număr de boabe per spic mare
  2. Numarul de fraţi crescut dar un număr de boabe per spic mic