Strategii de utilizare la fructele seminţoase


În cazul culturilor plantate se poate folosi băligar uscat prin suprafaţa solului sau în rânduri sub copaci.

Fertirigarea asigură mai bine ajungerea substanţelor nutritive în zona activa a rădăcinilor. Acesta este un mod mult mai eficient și precis pentru a satisface nevoile imediate. Sistemele de picurare vor ajuta pătrunderea umidităţii până la rădăcini. Pe lângă cele prezentate asigură caracterul uniform a stropirii, şi asigură realizarea absorbţiei substanţelor nutritive în timpul corespunzător. Este important să asigurăm proporţiile corespunzătoare de substanţe nutritive, astfel asigurând satisfacerea necesităţilor pomului în faza de maturizare.

Tratamentul frunzelor este folosit la satisfacerea necesarului de substanţe nutritive imediat şi în situaţiile în care starea solului limitează accesibilitatea substanţelor nutritive speciale.

Stropitorii de fructe sunt folosiţi pentru îmbunătăţirea calităţii fructelor înainte de recoltare, fiind important mai ales la stabilirea culorii fructelor mai ales la tratamentul cu calciu sau fosfat/potasiu.