Creșterea formării boabelor de struguri de vin


Azot

Studiile arată că aplicarea de azot la înflorire măreşte legarea boabelor de struguri de vin. Ratele ridicate de N vor crește randamentul strugurilor de vin. La lucrările lui Nielsen și colab (fig. 16 și 14), răspunsurile la randamentul de N nu au atins apogeul la 300 kg/ha și a existat o corelație similară cu greutatea ciorchinilor de struguri în doi din cei trei ani din aceste studii.

Fosforul

Cea mai mare parte a fosforului provine din rezervele solului deoarece viţa de vie sunt buni la extragerea fosforului din sol. Fosforul este, de asemenea, foarte mobil în vița de vie. În cazul în care fosforul este în mod natural scăzut în soluri, fosfatul aplicat din îngrășăminte mărește legarea strugurilor de vinificație și randamentul recoltei.

Găsiți orice sfaturi Yara cu privire la influențarea producţiei strugurilor pentru vin