Creșterea ponderii produselor din fructe semințoase

Greutatea fructelor semințoase este un element important pentru creșterea randamentului. Cu condiția ca calitatea să fie corespunzătoare, cultivatorii vizează producția de fructe mai grele. Nutritia plantelor joacă un rol important în creșterea ponderii culturii.

Nutriția plantelor și greutatea producţiei

Azot

Azotul este important pentru producția de fructe semințoase. Azotatul de calciu este ușor accesibil și va duce la randamente mai mari. În comparație cu azotatul de amoniu, azotatul de calciu are un efect de menținere a pH-ului solului, îmbunătățind astfel o creștere a pomului și garantând că sunt accesibile şi alte elemente nutritive.

Fosfor

Fosforul are un efect direct asupra randamentului. Pe măsură ce sezonul progresează, se reduce concentraţia de fosfor din frunze, şi creşte conţinutul de fosfor din fructe. Astfel, este important să se asigure că rezervele nu sunt limitate în timpul sezonului, pentru a menține o creștere corespunzătoare în fosfor și o distribuție uniformă în fructe.

Potasiu

Unde rezervele nu sunt corespunzătoare, au fost înregistrate răspunsuri de potasiu în livezile de fructe cu densitate redusă după o aplicare de substanţe nutritive de 600-700 g/K/pom. Dintre acestea anumite creşteri de producţii rezultă din creşterea greutăţii de fructe. Dar alimentarea de substanţe nutritive trebuie să se realizeze în funcţie de conţinutul de potasiu din sol: unde solul are conţinut înalt de potasiu, acesta poate conduce la declin de randament de potasiu, mai ales din cauza înregistrării reduce a altor nutrienţi (Mg és Ca).

Îngrăşăminte recomandate de Yara la producţia seminţoaselor