Îmbunătăţirea randamentului porumbului furajer

Porumbul furajer este prelucrat în silozuri, apoi este imediat amplasat sub presă în mediu anaerob. Cu toate că randamentul porumbului furajer este influenţat de aceiaşi nutrienți ca şi în cazul porumbului boabe (vezi Îmbunătăţirea randamentului porumbului boabe), în elaborarea planului de nutriţie al porumbului furajer se vor lua în considerare diferenţele dintre cele două tipuri în privinţa asimilării şi eliberării de nutrienţi.

Aportul de nutrienţi şi randamentul la porumbul furajer

Azot

Azotul este important pentru dezvoltarea frunzelor verzi, deoarece intensifică asimilarea fotosintetică şi randamentul.

Potasiu

Porumbul furajer asimilează considerabil mai mult potasiu decât porumbul boabe (vezi Prezentarea sintetică a nutrienţilor porumbului), iar acest fapt trebuie luat în considerare la determinarea necesarului de îngrăşăminte al plantei.

Bor

S-a dovedit că borul creşte randamentul şi conţinutul de amidon al porumbului furajer. Se aplică foliar în stadiile de dezvoltare V5 şi V6, atunci când frunzele au deja o dimensiune considerabilă.

Îngrăşăminte recomandate de Yara la producţia la porumb