Îmbunătăţirea randamentului producţiei porumbului boabe

În afară de principalele macroelemente care creșterea numărului și dimensiunii boabelor de porumb, randamentul porumbului boabe depinde şi de celelalte elemente nutritive, a căror lipsă poate limita creşterea plantei.

Aportul de nutrienţi şi randamentul la porumbul boabe

Magneziu

Aportul de magneziu este necesar în perioada de vârf a creşterii, cel mai intensiv în perioada de dezvoltare V5. Asimilarea constantă de magneziu este necesară creşterii. În cazul unui sol sărac în magneziu aplicarea magneziului contribuie la o mai bună creştere şi la un randament mai mare.

Sulf şi azot


Cupru

Porumbul este sensibil la deficienţa de cupru. Acest element este cel mai necesar în perioada înfloririi paniculului. În comparaţie cu alte microelemente necesarul de cupru al plantei este relativ redus, deci producţia recoltată îndepărtează o cantitate mică de cupru.

Fier

Porumbul este doar puţin sensibil la deficienţa de fier, şi carentele cauzate de aceasta sunt rare. În cazul aplicării foliare – în special în perioada târzie a dezvoltării frunzelor şi etapa timpurie a creşterii tulpinii – creşte randamentul.

Mangan

Manganul influenţează în mod direct dezvoltarea şi creşterea plantei. Contribuie la producţia de clorofilă şi la fotosinteză, şi se comportă ca şi catalizator al multor etape de dezvoltare, incluzând metabolismul şi sinteza proteinelor. Manganul se acumulează în mare parte în frunze şi tulpină – în concentraţie mult mai mare, decât alte microelemente. Asimilarea de mangan este progresivă, în special în perioada de creştere vegetativă. În vederea creşterii randamentului se aplică foliar sau la sol.

Zinc

Majoritatea studiilor a arătat o influenţă sensibilă a zincului asupra randamentului. Aplicarea zincului la sămânţă provoacă o reacţie puternică, având efect asupra rădăcini şi vlăstarelor, respectiv asupra creşterii ulterioare a frunzelor. În acelaşi timp un randament ridicat se poate obţine şi prin aplicarea foliară a zincului.

Îngrăşăminte recomandate de Yara la producţia la porumb