Deficienţă de mangan înrăutățit de

  • Soluri acide
  • pH mic
  • Nivel scăzut de materie organică în sol

Molibden este important pentru

  • Creșterea metabolismului fosforului și fierului
  • Creșterea metabolismului azotului
  • Formulare îmbunătățită de clorofilă