Deficienţă de potasiu înrăutățit de

  • Soluri acide (pH scăzut)
  • Soluri nisipoase sau afânate (levigare)
  • Condiţii de secetă
  • Ploaie intensă (levigare) sau irigare abundentă
  • Soluri argiloase (illit)
  • Soluri cu rezerve reduse de K
  • Soluri bogate în magneziu

Potasiu este important pentru

  • Creșterea activării enzimelor și a funcțiilor coenzimice
  • Sinteza proteinelor îmbunătățită
  • O mai bună funcție stomatală, potențial de turgescență ridicat