Influenţarea randamentului cepei şi usturoiului


Cel mai bun randament de producţie se poate atinge acolo unde dispunem de un sol cu drenaj corespunzător, unde alimentarea cu apă nu este limitată, iar substanțele nutritive sunt disponibile imediat. Stresul de căldură și secetă împiedică în mod semnificativ dezvoltarea atunci când afectează planta în perioade critice. Densitatea de plantare afectează în mod semnificativ mărimea și cantitatea bulbilor de ceapă şi de usturoi. Randamentul este mai mare acolo unde coaja de ceapă se dezvoltă mai devreme şi acoperă o perioadă mai lungă bulbul de ceapă.

Aprovizionarea cu nutrienţi şi randamentul de producţie a cepei şi usturoiului

Ceapa şi usturoiul sunt caracterizate de eficienţă de absorbţie de nutrienţi relativ scăzut din cauza rădăcinilor groase şi sistemului de rădăcină mai slab compus dintrun număr redus şi scurt de rădăcini fasciculare. Din această cauză are o importanță critică să adaptăm practicile de fertilizare la aceste condiții, în scopul optimizării randamentului. Este important ca substanțele nutritive să fie difuzate des şi sub o formă ușor accesibilă cât mai aproape de zona de rădăcină.

Consumul de nutrienţi

Datele de absorbţie tipică de nutrienți arată că azotul și potasiul sunt nutrienți care sunt necesari în cantități relativ mari în cazul cepei roşii şi usturoiului. Aceşti nutrienţi sunt esenţiali în asigurarea unui randament mare de producţie, comercializabil. Azotul este necesar în cantitate mare pentru satisfacerea nevoilor plantei. De asemenea, este important să nu supraalimentaţi azotul, în special la ceapa care formează bulb, deoarece acesta întârzie maturarea și conduce la un bulb mai mare şi la riscul de putrezire în timpul depozitării.

Ca și în cazul azotului este necesar în cea mai mare cantitate şi fosforul mai ales în stadii incipiente de creștere a plantelor, pentru dezvoltarea rădăcinii corespunzătoare și la accelerarea creșterii. Potasiul este deosebit de important în cazul în care azotul este administrat în cantități mari, deoarece acesta contribuie la asigurarea unui randament bun cu acumularea de substanțe uscate şi zahăr.

Micronutrienţi

În timp micronutrienţii sunt necesari într-o cantitate mult mai mică la culturile de ceapă pentru asigurarea unui randament şi a unei cantităţi corespunzătoare, este foarte important echilibrul adecvat al acestor elemente. Cei mai importanţi micronutrienți necesari în cantităţile cele mai mari sunt borul şi fierul, deoarece acestea afectează randamentul și calitatea. Iar zincul joacă un rol în germinare.