Creșterea durității merelor


Azot

Utilizarea excesivă a azotului sau a aplicării cu întârziere reduce duritatea merelor, şi conduce la mai multe daune în timpul transportului și depozitării, și reduce termenul de valabilitate.

Fosfor

Stropirea cu fosfor poate fi utilizată cu şase săptămâni după căderea petalelor pentru îmbunătăţirea durităţii fructelor, a stabilităţii la depozitare pe termen lung.

Calciu

Calciul joacă un rol important în maximizarea calității merelor prin furnizarea de fructe tari. Integritatea peretelui celular, și adeziunea celulă-celulă este îmbunătățită, rezultând o textură mai puternică, care este mai puțin susceptibilă la degradarea materialului sau la lovituri.

Calciul-nitratul aplicat în sol poate îmbunătăți în mod eficient duritatea fructelor. Suplimentele nutritive foliare sunt eficiente dacă sunt aplicate în cantitate mai mare, cu condiţia ca produsele să nu conţină prea mult nitrogen, deoarece acesta va duce la dezechilibrul nutritiv și va afecta calitatea.

Din analize se poate trage concluzia că din punctul de vedere a durităţii calciul este o valoare critică la recoltarea soiurilor de mere, care este recomandat să fie mai mare de 5mg/100g volum proaspăt la recoltare în scopul minimizării apariţiei petelor amare.

Căutaţi îndrumarul Yara pentru toate problemele de calitate la soiurile de mere

Îngrăşăminte recomandate de Yara la producţia seminţoaselor