Gospodărirea apelor și a solului


Solul necesită să fie de structură corespunzătoare şi bogată în substanţe nutritive pentru maximizarea creşterii şi atingerea unui randament ridicat de producţie.Condiţia patului de seminţe este de importanţă critică mai ales atunci când este cultivat din seminţe. Este necesar o zonă de seminţe de format uniform,pentru germinarea și răsărirea maximă.

Rădăcina cepei este de obicei slabă. Soiurile de ceapă dispun de rădăcini scurte, de structură rară, cu puţine rădăcini capilare. Prin urmare, este important ca umiditatea și disponibilitatea nutrienților să se asigura în mod continuu în zona de rădăcină superficială.

Cercetările arată că absorbția de apă este limitată la suprafaţa solului până la o adâncime de 25 cm. In ciuda faptului că ceapa poate supraviețui perioade lungi de secetă, disponibilitatea apei este esențială pentru creșterea și calitatea bună, cu randamente ridicate de producţie.In perioada secetoasă este mai mare probabilitatea descompunerii bulbilor de ceapăşi apariţia de doi sau trei bulbi pe tulpină.

Soiurile de ceapă au o necesitate mare de apă: de obicei 75 mm pe săptămână. Cu toate acestea, udarea în etapele târzii ale sezonului de creştere poate întârzia coacerea și duce la fisurare a cojii. Dacă este cultivat în sol de structură uşoară, eroziunea poate fi minimizată cu plante de protecţie plantate între rânduri – de exemplu orz sau grâu, şi cu ajutorul folosirii paielui. Butucii şi pietrele împiedică dezvoltarea, scad eficiența erbicidelor şi constituie un obstacol în recoltarea cu instrumente mecanice, din acest motiv de obicei sunt evitate solurile legate sau pietroase. PH-ul solului este ideal dacă are o valoare de 6-7, dar în cazul solului organic ceapa este cultivată şi lângă o valoare de pH de 4.

Dacă pH-ul scade sub 5,5, disponibilitatea molibdenului şi magneziului scade, iar în cazul unei valori de peste 6,5 apare deficit de zinc, mangan şi fier.

Soiurile de ceapă sunt foarte sensibili la sare, astfel încât este recomandat ocolirea solului salin şi a apei pentru irigare cu conţinut de sare. In situaţi în care presiunea osmotică a soluţiei de sol produsă de clorura de sodiu este de 0,125MPa, creşterea scade la jumătate. Îngrășămintele pe bază de azotat și sulfat sunt preferate, îngrășământul pe bază de clorură este nerecomandat.

Analiza nutrienţilor

Efectuăm analiză de sol pentru determinarea informaţiilor legate de fertilizare – în special cu referire la calciu și fosfor. Cu ajutorul acestei metode se determină pH-ul solului și a conținutului de materii organice.

Este important de asemenea analiza frunzelor plantei pentru monitorizarea echilibrului dintre diferite elemente şi pentru stabilirea programului de fertilizare. Astfel se poate asigura o recoltă de calitate corespunzătoare. Cu analiza de ţesut se pot detecta semnele vizibile de carenţa, şi carenţa ascunsă care încă nu au produs semne vizibile.

Tipul şi locaţia frunzelor alese pentru analiza de ţesut variază în funcţie de practica locală. La răsadurile tinere de ceapă probele sunt prelevate din mlădiţa completă sau din frunze cu vârstă fiziologică similară. Odată ce planta este deja jumătate dezvoltată (până la recoltare), prelevarea de probe are loc din frunzele tinere dezvoltate sau din placa de frunză dezvoltată.

La interpretarea datelor este important să se ia în considerare metoda de eșantionare utilizată.