Nutrienţii în cazul cepei


Macro-şi mezoelemente

Azotul şi apoi potasiul sunt nutrienţii necesari în cazul cepei în cantităţile cele mai mari pentru asigurarea creşterii maxime şi a atigerii unei producţii corespunzătoare.

Azot

Azotul este un nutrient care este necesar în cantitatea cea mai mare pentru a maximiza creşterea şi randamentul. Nitrogenul este necesar în cantitatea cea mai mare în timpul perioadei de dezvoltare a frunzelor, absorbția azotului are loc mai devreme decât absorbţia celorlalţi macronutrienţi.

Necesitatea de nutrienţi în cazul cepei este relativ mare: planta poate absoarbe chiar şi 3 kg de azot pentru o recoltă de o tonă. Prin comparaţie: ceapa verde - care a fost recoltat verde – are cerințe mai ridicate de azot. Deoarece ceapa are rădăcină superficială, are nevoie de azot în proporţie mare pentru satisfacerea necesităţii de nutrienţi a plantei. In stadiile incipiente de creștere trebuie aplicat în cantități mici,dar mai des pentru a maximiza absorbţia de nutrienţi și a minimiza pierderea potențială de sol. Marea majoritatea al azotului absorbit de ceapă se găseşte în bulb.

Totodată este important să nu supradozăm azotul, mai ales la soiurile de ceapă care produc bulb, deoarece aceasta întârzie coacerea şi contribuie la un bulb mai moale şi la putrezire pe timpul depozitării.

Calciu

Calciul este necesar deasemenea în cantitate relativ mare: cca. 0,8 kg/t. Este necesar în proporţia cea mai mare în acelaşi perioadă cu potasiul: la formarea bulbului şi în stadiul incipient de creștere intensivă. Este deosebit de important la dezvoltarea frunzelor, cantitatea relativ mică stocată în bulb contribuie la susţinerea volumului bulbului şi a calităţii de stocare a plantei. La fel ca şi în cazul azotului – deoarece calciul este necesar pentru dezvoltarea corespunzătoare de frunze – plantele recoltate în stare verde absorb mai mult calciu, ca de ex. ceapa verde şi prazul.

Absorbţia de sulf este scăzut la ceapa care formează bulbul uscat, reprezentând cca. 10% din absorbţia de calciu. Este absorbit de plantă în proporţia cea mai mare în etapa târzie de formare a bulbului de ceapă. Din acest motiv, recolta timpurie şi limitarea aprovizionării cu sulf în cazul solurilor cu conținut de sulf scăzut contribuie la o producţie cu gust mai dulce.

Pentru aceleași motive, la soiurile recoltate devereme - de ex. la ceapa verde – absorbţia de sulf este mai redusă, prin urmare aceste soiuri sunt mai puțin iuţi.Planta utilizează doar o cantitate mică de magneziu. Perioada de vârf a absorbţiei de magneziu este relativ târzie. Datele absorbţie de nutrienți de mai sus sunt date în forma elementară a nutrienţilor.

Fosfor

Cea mai mare cantitate de fosfor este necesar în faza de dezvoltare timpurie a cepei, acesta asigură formarea corespunzătoare a sistemului radicular. 70 % din fosforul absorbit se regăseşte în bulb. Este o practică generală că fosforul necesar este aplicat înainte de însămânțare ca şi îngrăşământ starter.

Potasiu

Potasiul este necesar deasemenea în cantităţi mari. La soiurile de ceapă cu formare de bulb absorbţia de potasiu este de aproximativ 2 kg/t. Este necesar în proporţia cea mai mare în perioada de formare a bulbului, planta având nevoie de el mai târziu decât de azot. Aplicarea potasiului în perioada iniţială este urmată de obicei de aplicări regulate în perioada de creştere. Cea mai mare cantitate a potasiului absorbit de plantă este utilizată de frunza plantei. Acesta este datorat faptului că este absorbit în cea mai mare măsură de ceapa verde.

Micronutrienţi

Cu toate că micronutrienții sunt necesari în cantitate mai mică pentru atingerea calităţii și performanței corespunzătoare a cepei, este necesar asigurarea unui echilibru adecvat între aceste elemente. Fiecare micronutrient joacă un rol important la plantare şi la creşterea frunzelor. Fără frunze adecvate creșterea este lentă, randamentul va fi sărac. Analiza țesutului de frunză arată nevoia de micronutrienți, acest lucru permite diagnosticarea simptomelor de deficienţă, prin care se poate aplica un tratament adecvat pentru a maximiza cultura de ceapă.

Bor

Borul este unul dintre micronutrienţii cheie care este necesar în cantitatea cea mai mare la cultivarea de ceapă, urmată de fier. Are efect asupra randamentului și calității.

Cupru

Deşi este necesar în cantitate mică, cuprul este important în formarea culorii cojii şi a calităţii acestuia.

Fier

Fierul este unul dintre micronutrienţi necesar în cantitatea cea mai mare în cazul soiurilor de ceapă.

Zinc

Zincul joacă un rol important în germinare.